Opiskele suomea • Study Finnish

Miten? How?

Mitä SINÄ haluat oppia? Suunnittelemme sisällöt yhdessä sinulle sopiviksi.

Voit toivoa oppikirjaa, tai voimme valita sen yhdessä. Jos et halua käyttää oppikirjaa, voimme myös käyttää ilmaisia verkkomateriaaleja.

Käytän yleensä Zoomia ja Google Drivea.

Voit opiskella myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kuinka usein? Sinä päätät!

Kokeilutunti on ilmainen uusille opiskelijoille.

What do YOU want to learn? We will plan the content together to suit your needs.

You can suggest a textbook, or we can choose one together. If you wish not to purchase a book, we can also use free-access online materials.

I mostly use Zoom and Google Drive.

You can also study in the evenings and on weekends.

How often? It is up to you!

First session is free for new students.

Hinnat Prices

Hinnat sisältävät 24 % ALVin. Prices below include the 24 % VAT.

70 e/45 min

45 minuutin videopuhelu Zoomissa tai vastaavassa sovelluksessa. Sisältää oppitunnin suunnittelun ja kotitehtävät seuraavalle kerralle.

A 45-minute video call on Zoom or other similar application. Includes lesson planning and homework for next session.

20 e/20 min

20 minuuttin keskustelu ääni- tai videopuheluna. Puhelun aikana voit harjoitella suullista kielitaitoa, kysyä kysymyksiä tai pyytää apua suomenkielisen tekstin ymmärtämisessä.

A 20-minute voice or video call. You can practice your Finnish speaking skills, ask questions, or decode a difficult Finnish text relevant to your life with my help.

Itsenäinen opiskelu Self study 70 e/wk

Viikoittainen kirjallinen tehtäväpaketti Google Drivessa. Sisältää tehtävien laatimisen, korjaamisen ja palautteen.

Weekly written assignments on Google Drive. Includes collecting and making materials, corrections and feedback.

Sovitaan tapaaminen! Let’s schedule our first meeting!